จิตวิทยาเบื้องหลัง gaming: ทำไม we are gamblingเวิลด์ไวด์เว็บคือ การเปลี่ยนแปลง มากมาย บริษัท ในปัจจุบัน แม้ อย่างไร เรา เช่า ภาพยนตร์ เพื่อ ดู ตลอดทั้ง บ้าน. แบบดั้งเดิม ภาพเคลื่อนไหว เช่า ร้านค้าคือ กำลัง เปลี่ยนแปลง เพียงโดย บริษัท ที่ให้ โดยทั่วไป ตัวเลือก เพื่อที่จะ เช่า มากมาย ภาพยนตร์ บนเว็บ. และ ปัจจุบันก็มี ประโยชน์ มากมาย ถ้าคุณ เช่า ภาพยนตร์ บนอินเทอร์เน็ต เมื่อเทียบกับ เพื่อให้สามารถ ในร้านค้า ด้านล่างนี้บางส่วน;

น้อยลง เวลาเดินทาง บวก ค่าใช้จ่าย- ไม่จำเป็นต้อง vacation ใดๆก็ตาม และจะ เช่า ภาพยนตร์ บนเว็บ โดย ความสะดวกและความสบาย ของ ของตัวเองมาก ที่อยู่อาศัย .
เพิ่มเติม availability of หัวเรื่อง – มีแน่นอน มีโอกาส มากกว่า เกี่ยวข้องกับ การได้รับ ภาพยนตร์ บุคคล ต้องการ ใน แบ่งปัน เพราะ มี happen to be เพิ่มเติม ชื่อ offered บนเว็บ
ประหยัดเวลา- คุณสามารถ ค้นพบ ชื่อ เร็วขึ้น นอกเหนือจาก สามารถ จัดการ คนเหล่านี้ ใน ของคุณ รายการโปรด The films get to your letterbox การใช้ที่ง่าย ส่งจดหมายไป submit นี้ กลับ เมื่อคุณเป็น ดำเนินการ
ประหยัดเงิน- simply no late ค่าบริการ (จริง ๆ แล้วคุณ) สามารถ บำรุงรักษา ภาพยนตร์ บริษัทผู้ผลิต เนื่องจาก คุณต้องการ), ลดลง ค่าเช่า นอกเหนือจาก ไม่มี การส่งทางไปรษณีย์ ค่าใช้จ่าย
ง่าย- ให้ ฉัน อธิบายว่า the กระบวนการในการ เช่า ภาพยนตร์ออนไลน์ ทำงาน;
ขั้นแรกให้คุณ hint จนถึง Blockbuster หรือ Netflix these are 2 of the best องค์กร ตอนนี้. คนเหล่านี้ ทั้งสอง มี อ่านมังงะ เพื่อ เลือก จาก ขึ้นอยู่กับ อย่างไร ภาพยนตร์ มากมาย คุณสามารถดูได้ ครั้งหนึ่ง คุณ เลือก แผน ที่คุณต้องการ คุณ ช่วยเหลือในการสร้าง a list of ภาพยนตร์ ที่จะ คุณต้องการ เพื่อดู รวมถึง launches ใหม่ ถ้า ภาพยนตร์คือ ออกไป ของ สินค้าคงคลัง พวกเขา อาจ เลือก อื่น บน the รายการ ถึง ส่ง เพื่อที่จะ คุณ ฟรี คุณ ส่ง ผู้ ภาพยนตร์ กลับมา (ฟรี) เมื่อ บุคคล รวม ดู มัน

โดยทั่วไป ด้านล่าง ช่วงจะเป็น นั่นเมื่อ บุคคล เช่า ภาพยนตร์ ออนไลน์ คุณ ประหยัด ช่วงเวลา เงิน และรับ ทำให้สำเร็จ สิ่งต่างๆ เพิ่มเติม เส้นทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะ เก็บ คุณ เวลาเพิ่มเติม ถึง ดูแล เกี่ยวข้องกับ สำคัญมากขึ้น สิ่งของ. นี่คือ แน่นอน สะดวกกว่ามาก ในการ เช่า วิดีโอ ออนไลน์ เมื่อเปรียบเทียบกับทาง ภายใน